.

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


متن نمونه گزارش از نمايشگاه
 
گزارش شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران – ایران پتک
www.iranpotk.com/news-14th-indusrial-fair-iran-report.htm
Translate this page
در این نمایشگاه که از تاریخ چهاردهم لغایت هفدهم مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپا شد، گروه کارخانجات صنعتی ایران‌پتک همچون سال‌های گذشته …
[DOC]گزارش برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب ،فاضلاب … – aresa.ir
aresa.ir/greencontent/uploads/2014/06/گزارش-نمایشگاه-آب.doc
Translate this page
شرکتهای حاضر در این نمایشگاه از 15 استان از سراسر کشور توانستند در سالن … با توجه به آمار و گزارش های جمع آوری شده، دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، …
[PDF]فرم نمونه گزارش نهایی نمایشگاه – سازمان توسعه تجارت
tpo.ir/uploads/chin-shiamin-stone.pdf
Translate this page
Mar 6, 2017 – ﮔﺰارش. ﻧﻬﺎﯾﯽ. ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺎوﯾﻮن ج.ا. اﯾﺮان. در. ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ ﺷﯿﺎ. ﻣﻦ. –. ﭼﯿﻦ. 13. ﻟﻐﺎﯾﺖ. 16. اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه. 1395. اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ : ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮآت ﺗﺠﺎرت ﺳﭙﺎﻫﺎن …
Missing: متن
[PDF]فرم نمونه گزارش نهایی نمایشگاه
www.tpo.ir/uploads/nahaee1_19697.pdf
Translate this page
ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه. : زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري. : ﺷﻬﺮ. : ﺸﮐ. رﻮ. : ﺑ. ﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه. : ﻟﻄﻔﺎً در ﻣﻮرد. ﺑﻨﺪ ﯾﮏ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ( در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ) ﺗﻮﺿﯿﺢ. دﻫﯿﺪ. : 1. -. اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠ. ﯽ. در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ …
Missing: متن
گزارش تکمیلی نمایشگاه الکامپ 2013 – زومیت

 NS